Monday, July 24, 2017

44. Giới thiệu sách mới: VỊN VÀO LỤC BÁT Thơ Trần Hoài Thư NXB Thư Ấn Quán - Tháng 7.2017


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

VỊN VÀO LỤC BÁT
Thơ Trần Hoài Thư
NXB Thư Ấn Quán - Tháng 7.2017Ấn bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo mùa hè 2017
144 trang với 34 bài lục bát do chính tác giả trình bày và in ấn,
in trên giấy láng, hard cover, với phụ bản màu tuyệt đẹp.

Phần phụ trang gồm các bài viết về thơ Trần Hoài Thư
(của Phạm Văn Nhàn và Tô Thẩm Huy)
về con người Trần Hoài Thư thời làm lính thám kích ở Bình Định
(của Nguyễn Đình Trà và Nguyễn Văn Dưỡng).

Sách không bán, chỉ dành tặng thân hữu và người yêu thơ.
Liên lạc với tác giả:
tranhoaithu16@gmail.com