Thursday, August 31, 2017

115. ĐÃ PHÁT HÀNH: THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 76 THÁNG 9.2017


ĐÃ PHÁT HÀNH:

THƯ QUÁN
BẢN THẢO
SỐ 76 THÁNG 9.2017


CHỦ ĐỀ:
NHÀ VĂN LỮ QUỲNH
Gồm các bài viết của:
Trần Hoài Thư   Huỳnh Như Phương   Đỗ Trường
Ban Mai   Trần Văn Nam   Nguyễn Lệ Uyên

GiỚI THIỆU TẬP THƠ
VỊN VÀO LỤC BÁT
CỦA TRẦN HOÀI THƯ
Gồm các bài viết của:
Trần Thụ Ân   Phạm Văn Nhàn   Tô Thẩm Huy   Đỗ Trường

PHỎNG VẤN:
Phỏng vấn nhà văn Lữ Quỳnh
(Nguyễn Thị Hải Hà thực hiện)
Phỏng vấn nhà văn Trần Hoài Thư
(Phạm Cao Hoàng thực hiện)

SỐNG VÀ VIẾT:
Phan Ni Tấn   Trần Hoài Thư   Phạm Văn Nhàn
Trần Thị Nguyệt Mai   Lãm Thúy

SÁNG TÁC MỚI:
Trang Châu   Nguyễn Âu Hồng   Nguyễn Thị Hải Hà
Lê Văn Trung   Đào Anh Dũng   Lê Hữu Lễ

LIÊN LAC:
tranhoaithu16@gmail.com