Monday, September 11, 2017

126. ĐINH CƯỜNG Đêm nào

Đường Ngựa Ô, photo by PCH, 2012


Nhà ở đường Ngưa Ô
đêm nào ngồi uống rượu
nhớ một bình hoa vàng
nhớ giọng nói chị Yến

nay về rừng Scibilia
mướt xanh một đồng cỏ
con đường mòn sau xóm
bóng người đi như tranh

những bức tranh ấn tượng
mây và nhiều mây bay
nhìn mây mà nhớ nắng
nắng trên đồi Golgotha

nhà ở đường Ngưạ Ô
bạn đi mà nhớ thế
đã làm hai bài thơ
ấm thêm tình bè bạn

tôi rời xa Lạc Lâm
năm mươi năm còn gì
một chút tình thơ dại
đốm lửa nào bay đi ...

Virginia, Aug 4, 2014
Đinh Cường 
(1939-2016)

Đinh Cường, NGƯỜI NGỒI TRÊN ĐÁ TẢNG, sơn dầu trên giấy, 2014 


Đinh Cường, DẠ KHÚC XANH,  oil trên canvas, 30" x 40 "

Đường Ngựa Ô năm nào
Tặng hoa cho họa sĩ – 22.10.2012