Friday, September 15, 2017

130. ĐINH CƯỜNG Điệu luân vũ gió và lá

Eiffel Tower – Nguồn:  parisbycellphone.com


gởi Ngô Kim Khôi,

Gió và lá như màn khiêu vũ
dập dìu khi valse khi boléro
lá theo gió tấp đầy sân trước
gió vui khi lá ngập rừng sau

mới tuần trước làm chi đã có
vậy mà nay vàng rực trước sau
bạn kể Paris mùa thu tình tứ
tôi nói thôi. đây cào lá mệt nhừ

nơi đây gọi Fall -  mùa Rụng
rừng bao nhiêu lá thuơng mình
bấy nhiêu. và người lại ra cào lá
đứng giữa chiều sương nhớ bạn

như chiều nay ngồi xem luân vũ
đám mây kia chứng kiến trên cao
lá theo gió tha hồ bay lượn
người tha hồ mơ theo ...mùa thu.

Virginia, October 19, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)

Đinh Cường, LÁ ĐỎ, oil on canvas, 24" x 30"