Tuesday, October 31, 2017

190. Thơ PHẠM NHUẬN Tam muội hỏa

Ảnh: Google Image


(Kính dâng lên Sư Phụ, Đại Sư Garchen Rinpoche,
người đã trao truyền ngọn hỏa hầu tam muội cho tôi)

Trùng trùng lửa thế gian
Cháy từ vô lượng kiếp
Chúng sanh và lửa đỏ
Dốc núi quay về đâu?

Ngồi gầy đốm lửa Tâm
Sáng bên bờ bỉ ngạn
Ngược xuôi mấy con đò
Sóng tràn tâm diệu giác

Lửa đời và lửa Tâm
Thênh thang cùng mây trắng
Lửa thành lửa bất nhị
Nhất như thuở uyên nguyên

Ngồi gầy đốm lửa Tâm
Cháy bùng năm biển lửa
Bằng thần lực sinh khí
Của tiếng thở Om A Hum

Các quyền năng linh thiêng
Được thức tỉnh thần biến
Hiển lộng cùng khai phóng
Cái bất khả tư nghì

Một nét lửa xuất hiện
Giống như đường tên bay
Cho đến khi toàn thân
Trở thành một tuyến lửa

Tuyến lửa thành biển lửa
Đầy giông tố bão bùng
Cường lực của nội hỏa
Nung chảy mọi chướng ngại

Rồi ngọn lửa thu nhiếp
Rực sáng cùng nội quán
Thân hiện hữu không còn
Tan trong lửa tối thượng

Một cái gì xuất hiện
Chính giữa chân và tay
Như bánh xe chuyển động
Các quyền năng linh thiêng

Khi ngọn lửa huyền bí
Đột biến ngọn sóng hàn
Làm rung chuyển toàn thân
Đảo lộn tận gốc rễ

Tôn nghiêm thân lắng nghe
Tôn nghiêm thân thấy biết
Cái xuất thần nhập hóa
Thần biến và linh thiêng

Có vô lượng rung cảm
Khuếch đại đến vô biên
Tràn đầy thân diệu lạc
Đến tận cái vô cùng

Trung khu đan điền, tim
Ngập tràn niềm hứng khởi
Lực tri kiến nội quán
Của ngọn lửa huyền cơ

Vô tận sóng hoan thích
Nở tung thân hoan lạc
Theo từng hơi thở một
Niềm sung sướng vô biên

Trong trung khu hạ phần
Trùng trùng cơn địa chấn
Cường lực của nội lạc
Đẩy lên tới thượng phần

Các quyền năng linh thiêng
Hợp nhất ba giòng mạch
Cùng cường lực nội lạc
Mở tung khu thượng phần

Hoa sen nghìn cánh nở
Diệu lạc khắp toàn thân
Các trung khu tháo mở
Thân trong suốt vô ngần

Cùng lúc sinh ngoại lạc
Bầu khí bọc ngoài thân
Rung động đến tận cùng
Các tế bào thân ngoại

Không sót một tế bào
Với vô lượng rung cảm
Đắm say trong đại lạc
Sự xuất thần nhập hóa

Lửa trí tuệ rực sáng
Cái “Bất khả tư nghì”
Đắm chìm thân trong suốt
Nhất thể ngọn lửa huyền

Phạm Nhuận


Nhà thơ Phạm Nhuận
Photo by Phạm Cao Hoàng - Maryland, September 10, 2013

CHÂN DUNG PHẠM NHUẬN
Chất liệu hỗn hợp trên bố, 24" x 30" - Trương Vũ thực hiện năm 2009