Thursday, November 2, 2017

192. GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: 12 TRUYỆN NGẮN & 12 BÀI THƠ - Tác giả: Trang Châu


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
12 TRUYỆN NGẮN
& 12 BÀI THƠ
Tác giả: Trang Châu


Thi Cầm xuất bản (2017)
Sách dày 176 trang, gồm 12 truyện ngắn và 12 bài thơ.
Tranh bìa & phụ bản: 
Đinh Trường Chinh
Nhóm thực hiện: 
Trang Châu   Trần Thị Nguyệt Mai   Đào Anh Dũng

Liên lạc với tác giả: lvtrangchau@yahoo.ca