Sunday, November 26, 2017

227. TUỔI ĐÁ BUỒN - Nhạc Trịnh Công Sơn - Thiên An độc tấu guitar


TUỔI ĐÁ BUỒN

Nhạc Trịnh Công Sơn - Thiên An độc tấu guitar
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: