Tuesday, December 19, 2017

278- Thơ HÀ THÚC SINH Vấn Đáp Với Cô Đơn

Ảnh: Google image


Giá một ngày thôi ta được sống
Ngó ta đôi mắt bạn bâng khuâng
Ta nhìn theo mãi mây rong ruổi
Phải cuối trời kia nó hoá sinh

Giá một ngày thôi ta được sống
Ngó ta bạn hỏi có kinh mang
Ta nhìn hoa rụng trong vườn vắng
Không biết hoa kia có xốn xang

Giá một ngày thôi ta được sống
Ngó ta bạn hỏi nhớ gì không
Bay cao hạc trắng xa năm dặm
Tàn ổ rừng xưa vẫn rõ ràng

Giá một ngày thôi ta được sống
Ngó ta bạn hỏi có yêu đời
Chao ôi câu hỏi nghe sao lạ
Chật lắm tim đây những những người

Giá một ngày thôi ta được sống
Bạn thầm giọng hỏi trối gì không
Thì ta sẽ bảo xa xa lắm
Lắng gió vi vu gìữa cánh đồng

Giá một ngày thôi ta được sống…
Đất mờ như ẩm ướt đôi mi
Vừa khi choàng dậy ai đâu bạn
Tứ phía sầu lên không thiết che

Hà Thúc Sinh
Texas, 12.2017