Thursday, December 28, 2017

298. LÊ VĂN TRUNG 4 bài lục bát: 1. Dòng sông tôi 2. Quỳnh Hương một đóa 3. Còn nguyên một đóa hoa quỳnh 4. Ga chiều

Hoa quỳnh - Nguồn: hoasaigon.comDÒNG SÔNG TÔI

Chảy về đâu ? Chảy về đâu ?
Sông ơi sông chảy về đâu, cuối cùng
Còn tôi ơi ! Một dòng sông
Trăm năm chảy giữa mênh mông cuộc người
Chảy từ thuở đứt tao nôi
Chảy lênh đênh giữa đất trời tang thương
Này tôi ơi ! Một dòng buồn
Chảy về đâu giữa bải cồn hoang vu
Chảy về đâu ? Chảy về đâu ?
Qua em là những nhịp cầu chênh vênh
Qua nhau là thác là ghềnh
Chảy buồn qua cuộc tình duyên lỡ làng
Đưa người , thôi, đưa qua sông
Đưa tôi, là mãi trăm dòng ngược xuôi
Chảy về đâu mà ngậm ngùi
Về đâu với cuộc tình tôi, hỡi người ?


QUỲNH HƯƠNG MỘT ĐÓA

Nghe tình vỡ một dòng hương
Chảy trong da thịt hoang đường của hoa
Chảy từ vô tận cơn mơ
Nở nghìn đóa mộng từ thơ nguyệt hồng
Ôi quỳnh hương ! Đóa quỳnh hương
Trắng chiêm bao một màu sương ngọc ngà.


CÒN NGUYÊN MỘT ĐÓA HOA QUỲNH

Ôi trăm năm một mùi hương
Còn nguyên trong xác trong hồn của hoa
Ngọt như mật rót từ thơ
Thơm như hương chảy tự hồ dạ lan

Ôi trăm năm đóa nguyệt vàng
Còn nguyên xiêm áo đài trang mỹ miều
Em về sáng một vì sao
Tay hồng mở lối xưa vào đào nguyên

Tạ trăm năm một cuộc tình
Tạ ơn em, đóa ngọc quỳnh ngát hương.


GA CHIỀU

Một mình ta giữa sân ga
Nhớ con tàu cũ đã nhòa trong sương
Buồn không? Không phải nỗi buồn
Mà sao giọt lệ xưa còn rơi theo
Mình ta giữa sân ga chiều
Nhớ ? Không phải nhớ mà hiu hắt về
Chờ ? Chẳng biết chờ ai
Mà sao gió réo sầu đầy sân ga

Rồi thôi cũng chỉ mình ta
Tay cầm nỗi nhớ. Người xa. Vạn trùng.

LÊ VĂN TRUNG