Tuesday, December 26, 2017

TIN BUỒN: Nhà thơ ĐẶNG TẤN TỚI qua đời


T I N  B U Ồ N
Nhà thơ
ĐẶNG TẤN TỚI


Tác giả của các tập thơ:
MƯA MẮT TÌNH  (1968)      TÂM THU KINH  (1970)
TUYỆT HUYẾT CA  (1972)      THI THIÊN  (1973)      TRÚC BIẾC  (1974)

đã qua đời vào ngày 14.12.2017 (Nhằm ngày 27.10. Đinh Dậu)
tại Sài Gòn, hưởng thọ 74 tuổi.

Nhà thơ Đặng Tấn Tới bị stroke cách đây 15 năm, từ đó
cho đến khi qua đời ông phải ngồi xe lăn.

TẠP CHÍ THƯ QUÁN BẢN THẢO
và TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHẠM CAO HOÀNG
xin chia buồn cùng gia đình nhà thơ.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng