Thursday, April 26, 2018

544. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngồi hít vô thở ra

Zen garden - Ảnh: Google image


Gởi Duyên và Tùng,

Một chút gì của nắng
một chút gì của mưa
ngày qua và tháng tới
thời gian ơi. buồn chưa

chiều đi vàng lá rụng
xanh rêu bám vệ đường
chân mình còn bám đất
còn nghe chim hót vang

cơn mưa đá sẽ tới
từng hạt trong từ trời
như những giọt nước mắt
gởi xuống trần gian thôi

chiều nay không tưới cây
vì tin cơn mưa tới
chỉ bốn mươi phần trăm
có khi mưa không nổi

ầm vang từng cơn giông
suốt ngày như nắng  lửa
suốt ngày không vẽ được
ngồi. hít vô. thở ra…
  
Virginia, September 6, 2014
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)

Đinh Cường - Những dáng ngồi, oil on canvas, 24”x30” 

Đinh Cường - Tịch lặng, oil on canvas, 20” x 30”

Đinh Cường - Ngồi trên phiến đá đỏ, sơn dầu trên giấy