Sunday, July 22, 2018

687. MỘT NGƯỜI VIỆT LÀM BÁNH PHỞ Ở BOVILIA


MỘT NGƯỜI VIỆT
LÀM BÁNH PHỞ 
Ở BOVILIA

Bovilia là một nước ở Nam Mỹ
nằm ở độ cao 3500 mét.
Diện tích hơn 1 triệu km vuông.
Dân số hơn 10 triệu người.
Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức.
Thu nhập bình quân đầu người: 7090 USD/năm.

Bấm vào ảnh dưới đây xem cuộc sống
của một người Việt làm bánh phở ở Bolivia.
(Video do Nguyễn Tố Uyên thực hiện - Nguồn: VIETTV)