Thursday, November 1, 2018

841. GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI: THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 82 và TẬP THƠ KHI NHỚ VỀ BÀ GI của TRẦN HOÀI THƯGIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

THƯ QUÁN
BẢN THẢO
SỐ 82 • THÁNG 11.2018

Chủ đề:
Nhà văn
TRẦN DOÃN NHO


PHẦN CHỦ ĐỀ
gồm bài của các tác giả:
Khuất Đẩu   Nguyễn Thị Hải Hà   Nguyễn Lệ Uyên
Nguyễn Xuân Hoàng   Nguyễn Vy Khanh   Trần Hoài Thư
Nguyễn Trọng Khôi   Mang Viên Long   Trần Dzạ Lữ
Viêm Tịnh   Phan Xuân Sinh   Đặng Thơ Thơ   Đức Phổ
Nguyễn Đình Toàn   Phạm Cao Hoàng

Đặc biệt: ý kiến của 5 nữ độc giả Thư Quán Bản Thảo
về truyện dài DẶM TRƯỜNG của Trần Doãn Nho:
Ngọc Bút   Thúy Phương   Cao Thanh Tâm   Lê Thị Hàn   t.h.

Nhân dịp này, nhà xuất bản Thư Ấn Quán
in và phát hành tập thơ THƠ TRẦN DOÃN NHO
với bìa của Trịnh Cung và phụ bản của Nguyễn Trọng Khôi.

MỤC THƯỜNG XUYÊN
gồm bài của các tác giả:
Phạm Văn Nhàn   Tô Thẩm Huy   Viêm Tịnh
Nguyễn Thị Hải Hà   Cam li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Nguyễn Dương Quang   Trần Vạn Giã   Lê Văn Trung
MH Hoài Linh Phương   Nguyễn An Bình

MỘT SỐ BÁO ĐƯỢC THỰC HIỆN RẤT CÔNG PHUKHI NHỚ
VỀ BÀ GI

Thơ TRẦN HOÀI THƯ


86 trang, nxb Thư Ấn Quán, tháng 11.2018.
Một tập thơ hay, in trên giấy quí. Kỹ thuật in ấn rất đẹp.

Muốn có các ấn phẩm trên, liên lạc với Trần Hoài Thư:
tranhoaithu16@gmail.com