Wednesday, February 20, 2019

1004. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Đi Cày Về Tạt Ngang Thăm Mẹ Rằm Tháng Giêng


đinh trường chinh

ĐI CÀY VỀ
TẠT NGANG THĂM MẸ
RẰM THÁNG GIÊNG

 
“người thiếu phụ năm xưa”, minh họa đinh trường chinh 


chiều ghé về thăm mẹ
qua hàng cây liêu xiêu
mẹ ngồi trong bóng tối
thở những ngày quạnh hiu

-ai đó ?
      - con về đây
ngồi sửng im ngày lạnh
hơ tay bếp lửa chiều
phơi cho hồn ráo tạnh

hồn ráo tạnh bao giờ
lòng ai không là tết
tóc mẹ giờ bạc phơ
đếm ngày qua không hết

trăng vừa đầy cho đêm
mẹ là rằm tịnh lặng
con mãi khuyết một đời
đời chưa dài 
đã ngắn .

đtc
19.2.2019