Friday, February 22, 2019

1006. NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU Thơ Thanh Tâm Tuyền Phạm Đình Chương phổ nhạc Tiếng hát Julie QuangThơ Thanh Tâm Tuyền
Phạm Đình Chương phổ nhạc

NỬA HỒN
THƯƠNG ĐAU
Tiếng hát Julie Quang
Nguồn: Trung Tâm Asia

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
Julie Quang trình bày ca khúc Nửa Hồn Thương Đau

Ca sĩ Julie Quang