Saturday, March 9, 2019

1034. Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình: CUỐI TUẦN THƠ: MỘT HÌNH THỨC TỰ SÁT!Này những cánh cửa đã khép
Sao bỗng mở toang
Khi hồn vắng bóng
Tôi kiếm người
Như tìm cây súng lục
Vỡ đời mình
Hay tự sát
Bên trong
Nắng ban mai
Làm sầu tôi
Trống rỗng
Dòng sống nào
Vẫn
Nhỏ giọt
Ngoài hiên
Tôi quên thở
Hay
Chim muông ngừng mộng
Chỉ còn tàn
Với khói
Nhạt
Thay phiên

Đời có không
Sao nhiều khi chẳng rõ
Gió theo gió
Mây cứ cùng mây
Tôi cùng tôi
Hẹn bóng mình
Vò võ
Bữa tôi về
Nghe vỡ
Cả ngàn tôi...

Nguyễn Thị Thanh Bình