Monday, March 18, 2019

1050. Thơ LÊ VĂN TRUNG Người về

Biển vắng, sơn dầu, đinh trường chinh

Người về áo mỏng vừa thu
Hồn thơ ảo diệu bay mù trong sương
Hoa tôi trải lụa thảm vàng
Phấn hương thơm cả bàn chân ái tình

Người về tóc chảy như trăng
Câu thơ mầu nhiệm nguyệt cầm nhã ca
Lệ tình xanh biếc cơn mơ
Trải màu thu mỏng đôi bờ vai thu

Người về, thiên cổ tìm nhau
Còn nguyên sơ mộng chìm vào trong thơ
Người về khoác lụa sương mưa
Thịt da trầm ngãi cũng vừa dậy hương

Cho tôi lạc mất thiên đường
Trăm năm tìm mãi một phương người về

Người về ngủ giữa câu thơ
Mắt môi tình bỗng sững sờ chiêm bao
Người về ngồi giữa cơn đau
Máu loang ngực biếc lệ trào thiên thu

Người về chăn gối tìm nhau
Từng cơn sóng động dội vào vô biên
Trầm nhang tôi thắp tình lên
Long lanh giấc mộng ảo huyền trăm năm.

LÊ VĂN TRUNG