Saturday, April 20, 2019

1086. LÊ VĂN TRUNG Hồn tôi Đà Lạt / Dòng sông dòng đời

Ảnh: Google image


HỒN TÔI ĐÀ LẠT

Bóng người khuất nẻo mù sương
Hồn tôi Đà Lạt buồn vương áo chiều
Màu thông quyện dưới chân đèo
Tuyền Lâm sóng gợn dặt dìu hồn mây
Người về cầm gió trên tay
Thả theo sợi tóc chảy hoài trong mơ
Bâng khuâng tôi với nguyệt hồ
Níu câu thơ chạm ven bờ Xuân Hương
Đổ quyên nở một đóa hồng
Hồn tôi Đà Lạt cũng bồng bềnh say.

Đa Lat, 13.4.18

Hoàng hôn trên đỉnh Langbiang, photo by Phạm Cao Hoàng, Đà Lạt, 9.2017


DÒNG SÔNG DÒNG ĐỜI

Ta ngồi thầm hỏi dòng sông
Sông ơi sông rộng như lòng của ta ?
Ôi sông là chốn quê nhà
Mà đời ta mãi phong ba xứ người
Và sông chảy một dòng trôi
Còn ta chảy một dòng sầu nhân gian

Ta ngồi nhìn bóng chiều tan
Sông ơi có thấy bóng hoàng hôn ta ?
Mang mang sương khói giang hà
Thuyền ai nằm đợi người xa không về.

Hội An 17.4.19

Hội An, sơn dầu trên bố, 24" x 30", đinh cường