Monday, October 7, 2019

1263. Thơ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Thi sĩ Nguyễn Đức Bạt Ngàn đã đi rồi


Nguyễn Thị Thanh Bình
THI SĨ NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN ĐÃ ĐI RỒI!

Nhà thơ Nguyễn Đức Bạt Ngàn  (1948-2019)

Ơi bạn thơ vội đi đâu trên đường vậy
Tôi cần địa chỉ gởi tặng tập thơ dày
71 tuổi bạn tập bay như mộng du
Ồ, nơi bạn đến chắc chỉ mây mùa thu

Không địa chỉ ai biết nơi mình đến
Đi là đi dù chẳng biết về đâu
Bên kia rừng chim ngừng hót từ lâu
Giọt mưa chiều trần gian vừa nín lặng

Thi sĩ đi rồi ngàn thơ vương vấn
Chiếc chìa khoá mở vườn thơ tặng không
Bao lâu nữa có người khóc ...thơ thẩn
Để thấy rằng ôi những ngỗn ngang lòng!

Như một nén nhang nhỏ, xin thắp lại một bài thơ phổ nhạc ‘Lời Cuối’ của Phạm Duy: