Monday, November 25, 2019

1329. ALINE Sáng tác và trình bày: CHRISTOPHE


ALINE
Sáng tác và trình bày: 
CHRISTOPHE
Bấm vào ảnh dưới đây
để nghe Christople trình bày ca khúc
ALINE


Tháp Eiffel, Paris – Photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2019