Monday, December 16, 2019

1363. ĐINH CƯỜNG Thương cây cây nở hoa


Trong ảnh: Đinh Cường - Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 8 May 2014


gởi người yêu hoa cỏ,
Nửa khuya hoa trang nở
trắng như đôi bông tai
chậu lá xanh bóng mượt
mùa lạnh đem vô nhà
thương cây cây nở hoa
nhiều đêm hoa chanh thơm
có tiếng gì kêu rắc
tiếng cành  lá khô rụng
tiếng động trong đêm khuya
nhiều khi nghe gió hú
trườn như rắn xanh Rousseau
quấn qua rừng tối sẫm
tôi dụ đại hồ cầm
kéo tiếng trầm rồi dứt
cho tôi đi ngủ tiếp
sáng dậy cùng lớp băng
mùa đông như đã đến …
Virginia, November 28, 2015
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)

- Henri Rousseau
Người dụ rắn . Sơn dầu trên canvas