Wednesday, April 14, 2021

1990. PHẠM CAO HOÀNG Thơ Tặng Người Tuổi Trẻ

T H Ơ   T H Ờ I   C H I Ế N   T R A N H

Phạm Cao Hoàng by Trương Vũ (2020)

 

ba mươi chưa hỡi người tuổi trẻ

mà trông như tóc đã hoa râm

chân đã mỏi trên đường phiêu lãng

cuộc bể dâu vùi dập biết bao lần

 

tàn giấc mộng tỉnh ra mới biết

đời buồn tênh vẫn cứ buồn tênh

đời trăm năm chìm sương khuất khói

sẽ tan tành như cát bụi phù vân

 

có lúc vỗ lưng bầu rượu cạn

dang tay mời tri kỷ uống cùng

chiều kia đứng bên cầu soi bóng

mới biết mình áo rách đã bao năm

 

sớm tinh sương nghe chim sáo hót

à thì ra thu đã sắp tàn

thu mây bay thu gió về hiu hắt

thu lá vàng rụng suốt mấy mùa tang

 

bầu rượu cạn cạn bầu rượu cạn

tàn đêm sương ngất ngưởng một mình

phút cuồng nộ đập tan chí khí

hồ vinh danh ta đã vô danh

 

hồ trăm năm thét lời bi tráng

nhìn non sông một thuở ngậm ngùi

gió bắc phương tạt ngoài biên giới

lửa tây phương cháy đỏ một trời

 

có khi đẩy bạo tàn một phía

đoạn mời người thù tạc cùng ta

say một giấc mộng đời tan nát

mấy năm trời còn đây chén hoàng hoa

 

mấy năm ròng lang thang lếch thếch

ngó lại mình còn đâu nữa ngày xưa

thân tàn tạ như thu vàng xác lá

nửa đời người như một giấc mơ

 

ô ta sống trên trời hay dưới đất

ha ha ha đời có chi vui

sông với núi sầu che lấp kín

nửa đời ta một bóng ta thôi

 

1971