Thursday, April 29, 2021

2011. Thơ ĐẶNG KIM CÔN Lục bát trong mưa


 

Có một bài lục bát

Từng cặp đôi so le

Dắt tay về hoài niệm

Nghe lòng còn sắt se.

 

Có gì cơn gió nhẹ

Ngỡ ngàng hiên mưa xưa

Trăm năm về trăm ngả

Để chiều nao ngẩn ngơ.

 

Có một bài lục bát

Xanh lưng trời chớm đông

Có một cơn mưa lạc

Lay bay trong vô cùng

 

Lay bay vần thơ xám,

Trôi về mênh mông nào

Nhớ ai đông giọt mực,

Trên trang đời chiêm bao

 

10/1987

ĐẶNG KIM CÔN