Sunday, August 8, 2021

ĐÍNH CHÍNH DÒNG CHỮ HÁN trong cuốn MEKONG DÒNG SÔNG NGHẼN MẠCH của Ngô Thế Vinh

ĐÍNH CHÍNH DÒNG CHỮ HÁN
 
trong cuốn MEKONG DÒNG SÔNG NGHẼN MẠCH 
 
Trên bìa cuốn Mekong, Dòng Sông Nghẽn Mạch  (xuất bản lần đầu 
 
năm 2007, được tái bản nhiều lầnvà gần đây nhất là ấn bản song ngữ 
 
Việt Anh 2021), có in hình đập thủy điện Mạn Loan của Hoa Lục.
 
Do xem từ một tấm hình chụp khá xa, nên hồi đó, chúng tôi đã ghi chú mấy 
 
chữ Hán ấy là:
 
漫湾 广 Mạn Loan Điện Quảng
 
Nay được một người bạn, Tiến sĩ Nguyễn Duy Chính, cho biết chỗ sai:
 
Chữ Hán cuối là “Xưởng” (đúng ra được viết , nhưng vì để giản lược bớt nét, Hoa Lục 
 
viết thành ,  rất gần với lối viết giản lược của chữ 广 “Quảng”)
 
Do đó, chúng tôi xin bạn đọc sửa dùm: Mấy chữ Hán ấy là:
 
 漫湾电厂  Mạn Loan Điện Xưởng
 
Trân trọng,
 
Ngô Thế Vinh