Thursday, January 6, 2022

2258. PHẠM CAO HOÀNG Trần Hoài Thư xuống núi

Trần Hoài Thư by Hoàng Ngọc Biên

còi tàu hụ nhớ giang hồ 
lên ga khuya lạnh gió mờ mịt xa
Đinh Cường

 

rồi chàng xuống núi xuôi nam

từ cơn khổ nạn ba năm quay về

ngày về râu tóc bạc phơ

người muôn năm cũ bây giờ ở đâu? (*)

ngày về ngang qua bãi dâu

chợt thương ngọn sóng bạc đầu năm xưa

cụng ly để nhớ giang hồ

cạn ly để biết đời chưa muộn màng

ngày về phương nam lang thang

đọc bài thơ cũ rền vang núi rừng

Scibilia, đêm cuối cùng

là đêm bằng hữu cùng chung nỗi buồn

Virginia, đêm mùa đông

chàng về kịp viết mấy dòng chia tay

 

Phạm Cao Hoàng

Virginia, 13.1.2016

Ngày Trần Hoài Thư về Virginia tiễn đưa anh Đinh Cường

(*) Thơ Vũ Đình Liên


Trần Hoài Thư (Hàng sau, thứ hai từ trái)
Studio Trương Vũ, Vienna (VA), 13.1.2016 - Ảnh Thiên Kim