Saturday, January 22, 2022

2278. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Phác thảo chân dung Thiền sư Nhất HạnhPHÁC THẢO CHÂN DUNG THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
đinh trường chinh - 21.1.2022