Saturday, April 16, 2022

2400. GIỚI THIỆU SÁCH: THÀNH TÔN, MỘT ĐỜI THẮP TÌNH

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THÀNH TÔN,

MỘT ĐỜI THẮP TÌNH

520 trang, NXB Viễn Xứ, Hoa Kỳ, 2022
Bìa: Khánh Trường
Ảnh bìa: Lưu Na
 

Sách do Nguyễn Vũ, Lê Hân, Trần Thị Nguyệt Mai thực hiện. Sách không bán, chỉ dành tặng thân hữu. Phần đầu gồm những bài thơ của Thành Tôn và phần còn lại là bài viết về Thành Tôn của các tác giả: Phạm Phú Minh, Nhật Ngân, Trần Huy Bích, Cung Tích Biền, Cao Thoại Châu, Đinh Cường, Hà Nguyên Dũng, Lê Hân, Trần Yên Hòa, Luân Hoán, Phạm Cao Hoàng, Lê Văn Hội, Hoài Khanh, Nguyễn Vy Khanh, Hoàng Thị Kim, Du Tử Lê, Tường Linh, Hoàng Lộc, Trần Thị Nguyệt Mai, Nguyên Minh, Lưu Na, Trần Văn Nam, Trần Doãn Nho, Võ Phiến, Hà Khánh Quân, Phan Xuân Sinh, Lê Huyền Thanh, Song Thao, Trần Hoài Thư, Trịnh Thanh Thủy, Nguyễn Mạnh Trinh, Khánh Trường, Hoa Văn, Phố Văn, T. Vấn.