Sunday, June 5, 2022

2473. Tưởng nhớ nhạc sĩ Cung Tiến (1938 - 2022)

Nhạc sĩ Cung Tiến đã qua đời vào ngày
10 tháng 5 năm 2022 tại Los Angeles, California,
hưởng thọ 84 tuổi.
Để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa,
mời các bạn nghe lại HOÀI CẢM,
một ca khúc nổi tiếng của ông, do Lệ Thu trình bày.
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe.