Sunday, June 5, 2022

2475. Thơ TRẦN HUIỀN ÂN Gởi Hoàng Lộc

Phác thảo chân dung Hoàng Lộc - Đinh Cường (2011)

Người thẹn khi đỏ mặt trước Quan Công?

Người đỏ mặt vì chơi nhằm rượu dỏm.

Đinh Cường vẽ người ngó hơi móm móm

Phải nói tám mươi mới đúng, Lộc ơi!

 

Người hẹn ta cuối tháng ghé Tuy Hòa chơi,

Ta vui lắm, mong sớm cùng gặp gỡ.

Đừng lỗi hứa, rồi viện ra duyên cớ.

Lý do nào cũng chính đáng để thanh minh…

 

Ta già rồi, đã từ biệt Lưu Linh.

Vẫn một chén con dành chung bè bạn

Văn nghệ văn gừng từng bao khổ nạn.

Món nợ đời đâu dễ trà cho xong!

 

Còn bao nhiêu tên phiêu bạc, long đong?

Đã nhiều lắm, những tên buồn bỏ cuộc!

Ta ở đây một mình, cứ ngỡ đang thắp đuốc

Soi đêm trường tìm kiếm bạn ngày xưa…

 

3-6-2022

TRẦN HUIỀN ÂN

Sau khi nói chuyện điện thoại với Hoàng Lộc.


Đọc thêm: BỮA SAY GHÉ CHÙA ÔNG HỘI AN, Thơ Hoàng Lộc