Friday, September 23, 2022

2602. Thơ LÊ VĂN TRUNG Nắng vàng.

Google images

Áo vàng thu !

Nắng vàng thu !

Em phơi tình mỏng giữa mù sương tôi

Sương hay da thịt lộng ngời

Hồn tôi tan giữa đất trời bừng hương

Thịt da hay lụa hoa vàng

Nở trăm nghìn đóa đài trang mỹ miều

 

Áo vàng bay ! 

Nắng vàng bay !

Tóc như tơ mỏng chảy hoài trong thơ

Mắt là thơ môi là thơ

Vòng tay ảo mộng tương tư hương người

Chim ơi sao ríu ran lời

Hồn mây xưa đã bên trời về chưa

 

Áo vàng mơ !

Nắng vàng mơ !

Năm mươi năm chảy qua bờ bến tôi

Giết nhau chi một nụ cười

Cho thơ tôi nở vạn lời tình đau.


LÊ VĂN TRUNG