Saturday, October 29, 2022

2649. GỬI EM, ĐÀ LẠT • Nhạc và lời PHẠM CAO HOÀNG • Ca sĩ NGỌC QUY.GỬI EM, ĐÀ LẠT

Nhạc và lời:

PHẠM CAO HOÀNG

(1974)

Ca sĩ:

NGỌC QUY

Hòa âm:

LÊ QUANG ĐẠT

Tranh ĐINH CƯỜNG

Cúc Hoa, thời Domaine de Marie Dalat

Ảnh nhân vật trong câu chuyện: 

Mỹ Dung (Đà Lạt, 1974)

Tranh ảnh về Đà Lạt: Google images

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem: