Tuesday, November 1, 2022

2652. Thơ Hoàng Xuân Sơn NGỦ. VÀ CÁC THỨC KHÁC

Tranh do Hoàng Xuân Sơn gửi

Thấy người ngủ được rất hạnh phúc 

Ta không ngủ được làm sao buồn 

Ôi những cơn ngủ trong trời đất 

Khi dịu mềm khi như mưa tuôn 

 

Như tiếng lào xào của sạn cát 

Chân giẫm đi trên một lối mòn 

Cùng cao cổ ngóng ngày xương xẩu 

Chút thịt da gần rất cỏn con 

  

Rồi đến rồi đi cũng như nhau

Chẳng biết thời gian lâu hay mau

Ngồi miết một chỗ ngồi đặc quánh 

Mà nhớ bao la một tạng màu 

  

Nhớ quá tranh xưa thời xanh xám 

Ai mới tô thêm một chút hồng *

Cánh áo mùa hè khăn thu lụa 

Mát rượi vô vàn những bến sông 

  

Núi đã  xa. Và rừng thật xa 

Thì người cứ ngủ giấc như là 

Trăng treo trên đỉnh hồn non dại 

Một bóng nhu cầm như bóng ma

 

hoàng xuân sơn 

30 tháng 10, 2022

*ý, hoàng xuân giang - Nhờ Em Giữ Lấy Tình Ta