Thursday, December 22, 2022

2724, Tranh ĐINH CƯỜNG


EM BÉ CÙNG KHỔ VÀ MOTHER TERESA
sơn dầu trên giấy plast

NHÀ THỜ MIỀN ĐỒI NÚI
oil on canvas, 30”x40”

ĐỂ NHỚ NHÀ THỜ DRAN
mảnh bố tải dán trên giấy plast
oil on canvas, 20”x22” (2013

THIẾU NỮ VÀ NHÀ THỜ TÂN ĐỊNH
Oil on canvas, 80”x100” (1987)

THIẾU NỮ ĐI QUA NHÀ THỜ CON GÀ ĐÀ LẠT
Oil on canvas, 24”x30”