Friday, June 9, 2023

2932. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Hoan khúc

Hoàng Xuân Sơn

. H. O. A. N. K. H. Ú. C.

  

Lấy nhẹ nhàng sợ em đau*

gỡ sợi tóc rối tự màu tâm tư

Đời nhau ta từng thặng dư

Thì xin khởi động thuyền hư không tình

Nói với ai nhủ với mình

là lời thủ thỉ bình minh ấm nồng

Ngọn nắng mai thả bềnh bồng

trôi về tương mệnh của minh mông huyền

Ngón tay gầy nói huyên thuyên

cùng thạch ngọc đã trắng riêng bội hành

Ta đi về phía thuận thành

Tìm giấc ngủ đỗ tìm khúc quanh nào

 

/

 

Đường vòng sái ngọ tiêu dao

xuống thung, khe ngực biếc trào

thanh tân

Đã uyên sơ ấm nhân quần

chờ nhau bếp lửa từ thu phân nào

Tím của trời ngọt vị sao

Hãy nếm thiên khải cùng thao thiết niềm

Nhè nhẹ. vào nhau lung linh

màu xương thịt đã hóa hình chung thân

Một manh áo một tấm trần

đưa nhau về buổi phù vân lạ thường

Lên cao vút một nguồn sương

khúc hoan cho đến lúc mường tượng nhau

 

)(

 

h o à n g x u â n s ơ n

@2juin2023

 

*ý thơ, Luân Hoán