Friday, July 14, 2023

2962. Thơ NGUYỄN THỤY ĐAN Tặng vợ

Nguyễn Thụy Đan

tặng vợ

 

ngày xưa. tôi cầm bút. viết bằng máu

và hơi thở. bằng những ước mơ 

nhặt rác. cơn không-tưởng phát sốt về đêm. 

 

bây giờ. tôi gõ phím. viết bằng từ-điển

và mất ngủ. bằng những mảnh vụn 

mang thì quá-khứ. nỗi khánh-kiệt căm căm về sáng.

 

ngày xưa. tôi làm thơ. tỏ tình cùng người

những lời thật thà. những lời tuyệt-vọng   

người trả lời tôi. trùng-điệp thương đau.     

     

bây giờ. tôi ghi sổ. xưng tội cùng chúa 

những điều ngây ngô. những điều khốn-nạn

chúa trả lời tôi. đằng đẵng lặng im.