Tuesday, August 8, 2023

2988. Thơ ĐẶNG TIẾN Sáo ngữ

Đặng Tiến

SÁO NGỮ...

[Nhân đọc một bài thơ và nhớ đến một bài khác...]

 

Sao hồi ấy chúng mình trẻ thế?

Hình như ngây thơ. Và hình như

Non và dại...Cả tin. Ngu ngốc

Để bây giờ ân hận. Để bây giờ...

 

Sáo ngữ bủa vây. Ngu ngơ mắc

Hứa hẹn bốc giời. Dễ dàng tin

Rồng cuốn rồng leo. Kiêu hãnh quá

Cùng bay bay. Nhẹ những cánh diều...

 

Bạn và tôi. Chúng ta. Tất cả

Tự chìm trong sáo ngữ sáo ngôn

Mê giọng yến oanh. Mê cánh bướm

Cả một thời ta sống bất thường.

 

Ta mê say những điên rồ thời đại!

Ta hùa theo những cuồng vọng mù lòa!

Ta hát theo, nghĩ theo...Theo mãi

Khóc cũng theo và theo cả tiếng cười.

 

Hứa hẹn suông. Cùng nhau ngoảnh mặt

Lạc lối đi. Ta cùng không biết

Đàn ngựa thồ...Miếng da che mắt

Đi. Đi hoài. Đi mãi. U mê...

 

Quá nửa đời. Ồ như đã hết!

Bạn và tôi và tất cả giật mình

Sáo ngữ sáo ngôn. Như lá rụng

Cây chết khô. Hạt chẳng nảy mầm

 

Vạn dặm đường. Quay về chốn cũ

Đàn ngựa thồ gối mỏi chân què

Đầu gục. Mắt mờ. Tâm trí loạn

Rùng mình chợt nhớ thiên ĐỜI THỪA.

 

Sao hồi ấy? Chúng mình sao không hiểu?

Nỗi buồn đau nhức buốt Tản Đà?

Ai người lớn? Dân hai nhăm triệu!

Không giật mình. Ta chỉ là ta...

 

Lề thói cũ. Ta tin. Lề thói cũ

Sáo ngữ sáo ngôn vẻ tân kì

Bạn và tôi. Chúng ta. Mụ mị

Nước bọt ngôn từ. Dắt. Dắt đi...


ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)