Saturday, August 19, 2023

3002. Thơ ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên) Những trái bàng

Cây bàng mùa thu - Google images

Bất ngờ gặp những trái bàng rơi
Hè phố
Sáng
Chớm thu
Ồn ào và khói bụi
Những trái bàng không bàn tay người nhặt
Một phút tần ngần
Dừng xe
Ta lượm
Dăm trái nguyên lành
Nguyên lành dáng
Nguyên lành sắc vàng dịu dàng
Nguyên lành hương thơm tinh khiết
Những trái bàng rơi
Hè phố
Sáng nay...

Kỉ niệm xa lơ xa lắc hiện về
Mong manh như khói
Mẹ ta về chợ
Dăm trái chín làm quà
Những tháng ngày đói xác đói xơ
Trái bàng chín dịu dàng thơm vị ngòn ngọt
Chút quà từ cây bàng ven đường mẹ ta nhặt được
Lặn vào ta
Mấy chục năm trường...

Dịu dàng hương
Dịu dàng vị
Dịu dàng hình dáng sắc màu
Những trái bàng rụng hè phố sáng nay không ai nhặt
Những người mẹ hôm nay mua cho con mình những món quà khác
Những bé em bây giờ chắc không biết những trái bàng của ta mang mang kí ức
Không sao đâu
Ta tần ngần thoáng chốc
Nhặt về một chút mộng mơ
Một chút ngày xưa
Một chút dịu dàng sắc
Một chút mùi vị xa lơ xa lắc...

Những trái bàng chín rụng nơi hè phố
Níu chân ta.