Friday, December 8, 2023

3145. ĐẶNG TIẾN Khúc tiễn đưa

Chân dung Nguyễn Đình Toàn - Tranh Đinh Trương Chinh


[Ngoài 60 tuổi, tôi mới được đọc được nghe

Nguyễn Đình Toàn. Rất muộn! Nghe tin ông qua đời,

viết ít dòng tiễn biệt!]

 

Những chiếc lá cuối cùng thu muộn

Rơi! Rơi! Những giọt buồn về đất

Chầm chậm đông về vi vút gió

Xót thương những sợi nắng còn vương.

 

Rừng xao xác thanh âm nhạc khúc

Những ai người góc biển chân mây

Tình cố nhân mang mang cố quốc

Vạn dặm đường xa! Ai có hay?

 

Hà thành xứ! Một lần xa mãi!

Đất phương Nam! Thêm một lần đi!

Đêm vọng tưởng tiếng đàn rơi lệ

Thái Bình Dương sóng vỗ biệt li.

 

Những hạt mầm thi ca sẽ mọc

Nơi lòng người mỗi độ xuân sang

Rừng thay lá đất thêm màu mỡ

Giấc miên trường! Như sách sang trang!

 

Nhắm mắt xuôi tay yên lòng nhé!

Đang đợi anh! Bạn bầu một thủa

Đợi anh! Những vòng tay rộng mở

Nơi trời xa hội ngộ! Trời xa...

 

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)