Monday, December 11, 2023

3149. ĐINH TRƯỜNG CHINH chủ nhật chiều mưa như trút lái xe về thăm mẹ ngang qua cánh rừng cũ nhớ ba

 
đinh trường chinh
chủ nhật chiều mưa như trút
lái xe về thăm mẹ
ngang qua cánh rừng cũ nhớ ba


căn nhà cũ ngày mưa. oil.on.canvas.đtc


chiều mưa về thăm mẹ

băng qua cánh rừng cha

mẹ nằm yên, thở nhẹ

dáng cha ngồi kiết già

 

cha đi chừng năm lẻ

tôi thắp chừng nén nhang

thời gian xô mẹ ngã

lên bóng tối buồn tan

 

cũng về rồi tháng chạp

sẽ đến, và sẽ đi

tôi trở về thăm mẹ

đêm. hãy nói câu gì…

-

10.12.2023