Wednesday, January 31, 2024

3224. Thơ HẠT CÁT Cuối năm ngồi niệm phù sinh.

Nhà thơ Hạt Cát

Cuối năm ngồi niệm phù sinh- 12 Phù Sinh Niệm Khúc-

 

1.Ta niệm phù sinh sương sợi tóc,

Nến khuya giọt giọt nhỏ vô thường,

Đì đùng tiếng pháo khua trừ tịch,

Vang mãi một miền xa cố hương.

 

2. Ta niệm phù sinh nhòa mắt lệ,

Thế kỷ sắp qua một nửa rồi,

Ta vẫn bên trời trông cánh én,

Hay đâu ngày tháng lặng lờ trôi.

 

3.Ta niệm phù sinh nghiêng nhánh cúc,

Buông lơi cánh mỏng gọi phù du,

Xuân đến xuân đi xuân lại đến,

Cõi người đau đáu mãi thiên thu.

 

4.Ta niệm phù sinh sầu cỏ áy,

Áo lụa bay chiều ai ngẩn ngơ,

Bến sông ngày ấy nay biền biệt,

Lau lách đìu hiu gió phất phơ.

 

5.Ta niệm phù sinh nhầu chiếc lá,

Rồi đây bụi đỏ phủ quanh mồ,

Người xưa biết có còn ai đó!

Ai cười ai khóc với hư vô?

 

6.Ta niệm phù sinh mờ băng tuyết,

Sớm khuya vội vã áo lùa khăn,

Túc trái trả hoài mà không hết!

Người hỡi làm sao lánh thế gian?

 

7.Ta niệm phù sinh lay cánh gió,

Một trời mộng ảo khối tình say.

Người tung cánh nhạn ngoài thăm thẳm,

Trăm năm dõi một bóng trăng gầy.

 

8. Ta niệm phù sinh ngùi tụ tán,

Một lần gặp gỡ gió mây bay,

Vẫy tay chia biệt thành dĩ vãng,

Bao giờ trở lại phút giây này?

 

9. Ta niệm phù sinh ngời ước mộng,

Quay đầu nhẹ hẩng bàn tay trơn,

Mới hay nhiều thứ trừ hơn cộng,

Nhân sinh này hỡi có chi tròn?

 

10. Ta niệm phù sinh mòn tuế nguyệt,

Thềm rêu thăm thẳm nẻo luân hồi,

Tử sinh rượt đuổi dường bắt kịp,

Bóng câu mờ mịt vút qua rồi.

 

11. Ta niệm phù sinh tròn hơi thở,

Một mai sương khói có phiêu phong,

Cũng chỉ như là manh áo cũ,

Thản nhiên trút bỏ bận chi lòng.

 

12. Ta niệm phù sinh xiêu bước nhỏ,

Cho dẫu đường trần lắm bể dâu,

Xin cúi đầu tri ân tất cả,

Phút an bình lẫn buổi thương đau!

 

Hạt Cát- Jan 14, 2024


Đọc tiếp...


 

Phiên bản Hán

 

年盡夜念浮生-十二浮生念

Niên tận dạ niệm phù sinh- Thập nhị Phù Sinh Niệm Khúc

 

1.我念浮生霜鬢,
殘夜蠟無常,
啪啪炮敲除夕,
永猶遠望故.

 

1.Ngã niệm phù sinh sương mấn,

Tàn dạ lạp trích vô thường,

Ba ba pháo xao trừ tịch,

Vĩnh do viễn vọng cố hương.

 

2.我念浮生花眼,
一半將過,
猶望春燕,
不知月蹉!

 

2.Ngã niệm phù sinh hoa nhãn,

Thế kỷ nhất bán tương qua,  

Thiên nhai do vọng xuân yến,

Bất tri tuế nguyệt tha đà!

 

3.我念浮生斜菊,
垂鬆薄瓣浮游,
春去春來來去,
人間懆懆千秋

 

3.Ngã niệm phù sinh tà cúc,

Thùy tông bạc biện phù du,

Xuân khứ xuân lai lai khứ,

Nhân gian thảo thảo thiên thu.

 

4.我念浮生萎草,
誰迷飛暮羅衣,
那時江津遠别,
蘆葦寥落風吹

4.Ngã niệm phù sinh ủy thảo,

Thùy mê phi mộ la y,

Na thì giang tân viễn biệt,

Lô vi liêu lạc phong xuy.

 

5.我念浮生腐葉

將來墓紅塵。
知道故人誰在
虛無笑泣何人

5. Ngã niệm phù sinh hủ diệp,

Tương lai phong mộ hồng trần.

Tri đạo cố nhân thùy tại?

Hư vô tiếu khấp hà nhân?

 

6.我念浮生霏雪,
衣早晚慌忙,
夙債直還不,
人乎那世間?

 

6. Ngã niệm phù sinh phi tuyết,

Hộ y tảo vãn hoảng mang,

Túc trái trực hoàn bất tận,

Nhân hồ nả đóa thế gian?

 

7.我念浮生風颭,
一場夢幻迷情,
人縱雁膀,
年年望瘦月明

 

7. Ngã niệm phù sinh phong triển,

Nhất trường mộng huyễn mê tình,

Nhân tung nhạn bàng phương ngoại,

Niên niên vọng sấu nguyệt minh.

 

8。我念浮生聚散,
一回相會風雲,
揮手後成以往。
何時再到現分

 

8. Ngã niệm phù sinh tụ tán,

Nhất hồi tương hội phong vân,

Huy thủ hậu thành dĩ vãng.

Hà thời tái đáo hiện phân?

 

9。我念浮生約夢,
回頭徒手輕光,
方知除多於共,
人生何有十全!

 

9. Ngã niệm phù sinh ước mộng,

Hồi đầu đồ thủ khinh quang,

Phương tri trừ đa ư cộng,

Nhân sinh hà hữu thập toàn!

10. 我念浮生,
輪迴深遠雲軒,
死生逐追急迫,
茫茫駒影閃然

 

10. Ngã niệm phù sinh tuế nguyệt,

Luân hồi thâm viễn vân hiên,

Tử sinh trục truy cấp bách,

Mang mang câu ảnh thiểm nhiên.

 

11。我念浮生透息,
霧煙一旦消虛,
不過殘衣一隻,
棄掛心無!

 

11. Ngã niệm phù sinh thấu tức,

Vụ yên nhất đán tiêu hư,

Bất quá tàn y nhất chích,

Thả phao khí quải tâm vô!

 

12。我念浮生短步,
俗路雖百桑蒼,
低頭知恩舉世,
此安平及悲傷

 

12. Ngã niệm phù sinh đoản bộ,

Tục lộ tuy bách tang thương,

Đê đầu tri ân cử thế,

Thử an bình cập bi thương./.

Hạt Cát- Jan 28, 2024