Friday, March 8, 2024

3278. KC NGUYỄN Cho tôi trở lại làm con gái

Google images

cho tôi trở lại làm con gái
làm cuộn len, làm dải lụa mềm
làm con thỏ trắng, làm hoa sứ
làm đôi chân nhẹ của loài chim
 
cho vạt áo bay mùa thu đó
chẳng nói chẳng rằng trận gió sang
lay dậy chùm mi-mô-sa nhỏ
thổi hết về tây những bụi vàng
 
cho nguyệt thực đen màu tóc ngắn
chưa tới hẹn thề chẳng chấm vai
những sợi hiền ngoan chờ sợi bướng
khi mưa chợt đổ sẽ quay về
 
cho chiều đến chậm cho đêm nhạt
ngay cả sao hôm cũng trễ tràng
mặt trời lên sớm và biển mặn
sao mai chìm giữa nước mênh mang
 
cho tôi trở lại làm con gái
môi đỏ rộ hoa mặc xuân tàn
mắt trong hơn giọt sương đầu núi
nào có bao giờ thấy thời gian
 
kc Nguyễn