Sunday, March 31, 2024

3314. Đã phát hành Tạp chí VHNT NGÔN NGỮ Ấn bản đặc biệt Tháng 3.2024 PHẠM CAO HOÀNG, BẰNG HỮU VÀ VĂN CHƯƠNG

Các bạn có thể liên lạc với anh Lê Hân theo địa chỉ trên đây hoặc mua trên amazon.com.


Bìa cứng (30 USD):

Amazon.com: Tạp Chí Ngôn Ngữ Số Đặc Biệt - Phạm Cao Hoàng (hardcover, color) (Vietnamese Edition): 9798869241320: Luan, Hoan: Books


Bìa mềm (20 USD):

Amazon.com: Tạp Chí Ngôn Ngữ Số Đặc Biệt - Phạm Cao Hoàng (softcover, black and white) (Vietnamese Edition): 9798869238573: Luan, Hoan: Books