Monday, July 10, 2017

12. DUYÊN Nhớ về một đoạn ghi


Photo by PCH – Scibilia, July 9, 2017


ở lại nhé, Ngựa Ô thương mến
tôi sẽ đi và sẽ nhớ nơi này*

một đoạn ghi cho căn nhà mới
phamcaohoang.com
nhớ về "Đoạn Ghi Đêm Centreville".**

đời vẫn mãi hoài. những cuộc chia xa
có ở lại. có chia ly. giã biệt
có chốn xưa. ắp. kỷ niệm. đầy
để nhớ về. an ủi cũ, không tên
căn nhà xưa. biết bao thương mến
mỗi đoạn đời. có hạnh phúc. có xót xa

bên em. ấm áp. thương đau, cũ
đời quạnh hiu. hạnh phúc, em là
đời xót xa. nụ cười...ai vẫn nở
an ủi tôi, người thi sĩ của mộng mơ
em bên tôi, cuộc đời xinh đẹp quá
cho mỗi ban mai
khói café quyện hiên nhà...

ở lại nhé, ngựa ô thương mến
tôi sẽ đi và sẽ nhớ nơi này*

duyên
7.10.2017 

  * Chia tay Ngựa Ô, thơ Phạm Cao Hoàng.
** Đoạn Ghi Đêm Centreville, thơ Đinh Cường.