Saturday, July 15, 2017

24. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Chân dung Trương Hồng Sơn


Tranh
TRƯƠNG THỊ THỊNH

Chân dung Trương Hồng Sơn, sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện 1995.

Chân dung Trương Hồng Sơn, sơn dầu trên bố, 18" x 24", thực hiện 1986.
______________________________________________
Ghi chú: Trương Hồng Sơn là tên thật của họa sĩ Trương Vũ