Monday, July 24, 2017

45. Thơ lục bát TRẦN HOÀI THƯ Điếu thu

Photo by PCH – Fox Valley, November 10, 2016


Tôi đi, thì tôi đi đây
Đi đâu đường vẫn rụng đầy lá thu
Hôm qua trời quá sương mù
Hôm nay trời vẫn một màu bệnh nhân
Tôi đi, đất lạ, trời gần
Có hàng cây dẻ trụi cành nhìn theo
Ngôi giáo đường trắng đìu hiu
Hồi chuông đã đổ tiễn chiều vào đêm
Trên nhành một lũ quạ đen
Oác lời cho thảm điệu kèn điếu thu
Chỉ tôi, không ai tiễn đưa
Khi đời đã rụng cuối mùa thanh niên

Trần Hoài Thư
(Trích từ tập thơ VỊN VÀO LỤC BÁT,
NXB Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, tháng 7.2017)