Thursday, August 10, 2017

81. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Bây giờ

Tuyết ở Scibilia (VA) - Photo by PCH (1.2015))


Cho Hoa và tôi, một thời lưu lạc

bây gi nh núi nh rng
nh sông nh bin nh trăng quê nhà
thương em ngày nng Tuy Hòa
chiu mưa Đc Trng, sáng Đà Lt sương
thương em và nhng con đường
mt thi tôi đã cùng em đi v

bây gi l đt l quê
bước chân phiêu bc biết v nơi đâu (*)
thương em nng dãi mưa du
đau cùng tôi vi ni đau riêng mình
chia cùng tôi mt chút tình
ca ngàn năm trước và nghìn năm sau

v đâu chng biết v đâu
thôi thì v li bui đu gp em
dòng sông xưy êm đm
mùa thu năm y bên thm lá bay
bàn tay nm cht bàn tay
dìu nhau qua nhng tháng ngày gian nan

bây gi ngi nh Vit Nam
bên tri tuyết lnh hai hàng l rơi

Phạm Cao Hoàng
Virginia, 2009
(*) PHIÊU BẠC [飄泊

THƯƠNG EM NẮNG DÃI MƯA DẦU
Photo by Kayla - Centreville (VA), 2:00 PM, 25.7.2017