Sunday, August 20, 2017

93. ĐÀ LẠT Photo by Phạm Cao Hoàng

Phong cảnh đèo Prenn, photo by Phạm Cao Hoàng, tháng 9.2017