Sunday, August 20, 2017

93. ĐÀ LẠT Photo by Phạm Cao Hoàng

Phong cảnh đèo Prenn, photo by Phạm Cao Hoàng, tháng 9.2017

Hoàng hôn trên đỉnh Langbiang, photo by Phạm Cao Hoàng, tháng 9.2017