Sunday, September 3, 2017

120. ĐINH CƯỜNG Ngày mưa

Photo by PCh, Scibilia, May 2017


gởi Nguyễn Âu Hồng ,

Và mưa trên mấy ngọn cây
và tôi nằm mãi hôm rày buồn chưa

đường quen ngõ lạnh đang chờ
thử đi ra với cánh dù che mưa

nhưng rồi gió buốt lại vô
mới hay sức yếu nằm co lại rồi

mùa đông nằm bệnh thấy dài
trời âm u suốt. mưa hoài. ngày mưa …

Virginia, January 3, 2015
Đinh Cường
(1939-2016)

Đinh Cường, CHIM TRÊN NGỌN LAU, tranh minh họa