Tuesday, September 5, 2017

122. ĐINH CƯỜNG Đơn Dương nostalgia

Đinh Cường, photo by Phạm Cao Hoàng, Burke (VA), May 8, 2014


gởi Nguyễn Dương Quang

Thì nghe mấy tiếng chim chiều
biết ra đã tối. rừng xiêu dáng nằm

người về trong cõi trăm năm
ngồi trên đá dựng.vết bầm khắc sâu

núi non kia cũng tang bồng
theo mây trắng cứ thong dong bay về

người trong tranh dáng quý phi
hay em đài các. mệt nhừ vết sơn

chút màu mây.chút núi non
thì ra nỗi nhớ vẫn còn Đơn Dương …

Virginia, June 28, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)

Đinh Cường, ĐỐM LỬA CHIỀU ĐỒI NÚI, oil on canvas, 30" x 40"


Đinh Cường, NHÀ THỜ MIỀN ĐỒI NÚI, oil on canvas, 30" x 40"


Đinh Cường, ĐỂ NHỚ NHÀ THỜ DRAN, 
mảnh bố tải dán trên giấy plast sơn dầu, 20" x 22", 7.2013