Tuesday, September 26, 2017

137. ĐINH CƯỜNG Lại thử ghi chú bức tranh mới vẽ xong

Photo by PCH, Fox Valley, 23.8.2017


Bóng ngựa hồng phía sau
như mùa hè đang tới
người áo dài xanh non
thuở nao trong Thành Nội

một nụ hồng thắm đỏ
nhớ câu Gaston Bachelard:
elle est rouge la petite
fleur bleue! đóa hoa xanh
bé bỏng kia màu lửa rực !

kỷ niệm là tro than
cũng có khi ấm lại
mai rong chơi xa ngái
năm giờ bay bềnh bồng

lại mây.nhiều mây trắng
cả cánh đồng mênh mông...

Virginia, July 2, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)

Đinh Cường, BÓNG NGỰA HỒNG, oil on canvas, 30" x 40", 6.2014